รวมเวบไซต์ ส่วนราชการ วัด สถานศึกษา

ในอำเภอแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง
ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36
สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
สวท.แม่สะเรียง
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
สำนักงานประปาแม่สะเรียง
ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อ.แม่สะเรียง
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง
มวลชนสัมพันธ์ ตชด.337
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
กศน.แม่สะเรียง(ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)

 

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
อบต.บ้านกาศ
เทศบาลตำบลแม่ยวม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
อบต.ป่าแป๋
อบต.แม่คง
อบต.เสาหิน
อบต.แม่เหาะ

 

เมืองแม่สะเรียง(โดย อ.สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์)
ไหว้พระในแม่สะเรียง(โดย อ.สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์)
วัดพระธาุตุจอมทอง(โดย อ.สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์)
วัดถ้ำพระโบราณ(ถ้ำเหง้า)(โดย อ.สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์)
วัดศรีบุญเรือง(โดย อ.สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์)
วัดบ้านไร่(โดย อ.สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์)
วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง(โดย อ.สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์)
วัดพระธาตุจอมมอญ
วัดดอยเกิ้ง
อุทยานหิน 400 ล้านปี บ้านดงสงัดแม่สะเรียง(โดย อ.สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193
โรงเรียนสังวาลวิทยา(แม่เหาะ)
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา(33)บ้านทุ่งพร้าว
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
โรงเรียนบ้านแม่กะไน
โรงเรียนบ้านคะปวง
โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง
โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
โรงเรียนบ้านอมพาย
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

 

เวบไซต์ เอกชน กลุ่ม องค์กร ในอำเภอแม่สะเรียง

 

ศรีสวัสดิ์รวยเจริญ
ร้านอาหารครัวบ้านสวน
บ้านไร่ปลายดอยรีสอร์ทแม่สะเรียง
ร้านอาหารบ้านยอดตำลึง
ร้าน พัฒนพงศ์ ออร์โต้แอร์
ไอ้ตัวเล็ก ร้านอาหารบนดอยแม่เหาะ  กาแฟสดอราบิก้า
เวบส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่สะเรียง
รีเวอร์เฮาส์โฮเตล & รีสอร์ท
นอร์ทเวสท์ เกสท์เฮ้าส์ Northwest Guesthouse Maesariang
กลุ่มเครื่องเล่น และเครื่องบินบังคับวิทยุแม่สะเรียง 
ชุมชนมุสลิมอำเภอแม่สะเรียง
บ้านไก่ดอยแม่สะเรียง
ภาพกิจกรรมกลุ่มผู้เล่นกีฬายิงปืนแม่สะเรียง
บอร์ดกิจกรรมกลุ่มผู้เล่นกีฬายิงปืนแม่สะเรียง
กลุ่มเพื่อนบัดดี้ 25-28 บริพัตรศึกษา (buddy25-28)
บันทึกคนสาละวิน
บ้านสวนวีรวัฒนโยธิน+เดี่ยวฟาร์ม
คาเฟ่ เดอ กริลล์
อดีตครูบริพัตรศึกษาและศิษย์เก่า
แม่สะเรียง (FaceBook)

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ

 

ประวัติครูบาผาผ่า

 

ท่านที่ต้องการช่วยเหลือในการรวมรวมลิ้งค์เวบของอำเภอแม่สะเรียงเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเติมข้อมูลลิ้งค์เวบ ได้ที่

  "ศรีสวัสดิ์รวยเจริญ"  (รวมรวมโดย ภาคเอกชน)

 

30/10/50